Kompletteringar till yttertak av profilerad plåt

Begreppsbestämningar

 • fuktskydd:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • profilerad plåt:

  Exempel: se figurer.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan