Väggbeklädnader av skiffer

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • inskott:

  plåt i begränsade längder som anbringas mellan skifferplattor, se till exempel figur AMA JT-.4511/1 och figur AMA JT-.4511/2

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • läkt:

  virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

Till toppen av sidan