Beslag av plan plåt med fläns till tätskiktsmatta i bjälklag inomhus

Begreppsbestämningar

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fläns:

  del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också liv i exempelvis I-profiler av stål.

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan