Beslagning av skorstenar med under-, neder- och överbeslag vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

  • nederbeslag:

    anslutningsplåt utförd som ståndskiva vid skorsten på tak Nederbeslag förekommer vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk eller överläggsplattor.

  • överbeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan