Stosar till rör e d vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • klammer:

  samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt eller tråd fast klammer glidbar klammer se till exempel figur AMA JTC/1 hakklammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3 spikklammer fästdon med två ben för maskinellt spikverktyg

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • profilerad plåt:

  Exempel: se figurer.

 • sidöverlapp:

  längsfog i profileringsriktningen mellan två överlappande överläggsplattor

 • stos:

  inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och JT-.2612/1

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor

Till toppen av sidan