Beslagning av takuppbyggnader för brandgasventilatorer o d vid taktäckning av tätskiktsmatta

Begreppsbestämningar

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan