Ståndskivor med vinge vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

  • omslag:

    omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

  • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

Till toppen av sidan