Fotplåtar med anslutning till hängränna vid taktäckning av tegelpannor

Begreppsbestämningar

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning Se till exempel figur AMA JT-.31/2

Till toppen av sidan