Beslagning av skorstenar med neder- och överbeslag vid taktäckning av tätskiktsmatta

Begreppsbestämningar

 • nederbeslag:

  anslutningsplåt utförd som ståndskiva vid skorsten på tak Nederbeslag förekommer vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk eller överläggsplattor.

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan