Helbeslagning av skorstenar vid falsat bandtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan