Beslagning av skorstenar och takuppbyggnader vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • ränndal:

    skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan