Vinkelrännor av plåt i skivformat vid falsat bandtäckt tak

Begreppsbestämningar

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan