Sockelbeslag

Begreppsbestämningar

 • ankantning:

  förstyvning av fria kanter på plåtbeslag för anliggning mot underlag

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • hake:

  (i fog:) i murfog inpassad del av plåt, se till exempel figur AMA JT-.2511/4

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kalksandsten:

  silikatbunden, högtrycksånghärdad mursten, framställd av finmalen, släckt kalk och kvartssand eller krossad sandsten samt vatten (TNC 95)

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • putskant:

  speciellt utformad kant mellan plåt och putsskikt, se till exempel figur AMA JT-.2511/3 och figur AMA JT-.521/6

 • slusskarv:

  se figurer För mått på slusskarv, se figur AMA JT/6.

 • svängd fals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT-.2513/1, figur AMA JT-.252/1 och figur AMA JT-.262/1

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan