Fotplåtar med anslutning till hängränna vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • fotplåt:

  plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

 • hängränna:

  under takfot liggande ränna för takavvattning Se till exempel figur AMA JT-.31/2

 • profilerad plåt:

  Exempel: se figurer.

 • rännkrok:

  krok för uppbärning av hängränna eller fotränna, se till exempel figur AMA JT-.1/2 och figur AMA JT-.1/4

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan