Helbeslagning av murkrön, brandväggar o d vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan