Beslagning av skorstenar med kringtäckning och överbeslag vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • skorsten:

  huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan