Hängskivor vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön Se till exempel figur AMA JT-.374/1.

 • klammer:

  samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt eller tråd fast klammer glidbar klammer se till exempel figur AMA JTC/1 hakklammer se till exempel figur AMA JT-.2511/3 spikklammer fästdon med två ben för maskinellt spikverktyg

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • utknäckt kant:

  se till exempel figur AMA JT-.2521/2

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan