Vinkelrännor av plåt vid falsat skivtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • ståndfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT-.1/6 och figur AMA JT-.1/7

 • vinkel:

  kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan