Kantavslut vid taktäckning av vegetation

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan