Helbeslagning av murkrön, brandväggar e d vid taktäckning av överläggsplattor av cementbundet material

Begreppsbestämningar

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön Se till exempel figur AMA JT-.374/1.

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

Till toppen av sidan