Helbeslagning av skorstenar vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • skorsten:

    huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

Till toppen av sidan