Försänkta ränndalar av plåt vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • försänkt ränndal:

  i konstruktionen nedsänkt ränndal, se till exempel figur AMA JT-.2331/1

 • ränndal:

  skärning mellan två från olika håll (mot varandra) lutande takfall, se till exempel figur AMA JT-.231/1; jämför vinkelränna

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor

Till toppen av sidan