Beslagning av skorstenar med kringtäckning och överbeslag vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

 • ankantning:

  förstyvning av fria kanter på plåtbeslag för anliggning mot underlag

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hakfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/4

 • skorstenskrans:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och JT-.272/1

 • överbeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

Till toppen av sidan