Gesimsrännor av plåt vid svetsat bandtäckt tak

Begreppsbestämningar

 • dubbelfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/3 och figur AMA JT-.1/7

 • fotplåt:

  plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

 • gesimsränna:

  ränna som ligger utanför huskroppen och som vilar på gesims eller själv bildar gesims, se till exempel figur AMA JT-.24/1

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • ståndfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT-.1/6 och figur AMA JT-.1/7

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan