Längsgående skyddsbeslag vid hängrännor

Begreppsbestämningar

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • utknäckt kant:

  se till exempel figur AMA JT-.2521/2

Till toppen av sidan