Helbeslagning av takkupor e d vid taktäckning av överläggsplattor av cementbundet material

Begreppsbestämningar

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

Till toppen av sidan