Helbeslagning av skorstenar vid taktäckning av tegelpannor

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • sidobeslag:

  se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

 • ståndskiva:

  se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

Till toppen av sidan