Hängskivor med krönbeslag vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • droppkant:

  vattenavledande utformning av kant på bleck, lister, hängskivor, beslag och dylikt av plan plåt

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hängskiva:

  längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön Se till exempel figur AMA JT-.374/1.

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • utknäckt kant:

  se till exempel figur AMA JT-.2521/2

Till toppen av sidan