Ståndskivor med vinge vid taktäckning av skiffer

Begreppsbestämningar

  • inskott:

    plåt i begränsade längder som anbringas mellan skifferplattor, se till exempel figur AMA JT-.4511/1 och figur AMA JT-.4511/2

  • ståndskiva:

    se till exempel figur AMA JT-.351/1 och figur AMA JT-.4512/2

  • underbeslag:

    plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

Till toppen av sidan