Vinkelrännor av plåt i skivformat vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan