Vinkelrännor av plåt i skivformat vid taktäckning av överläggsplattor e d

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • enkelfals:

  se även under fals se till exempel figur AMA JT/4 och figur AMA JT-.1/6

 • hake:

  (i fog:) i murfog inpassad del av plåt, se till exempel figur AMA JT-.2511/4

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • underlagstäckning:

  understa skiktet i en taktäckning med tätskiktsmatta (byggpapp) och som tillfälligt skyddar underlaget mot nederbörd

 • vattenavledande underlag:

  underlag för avledning av vatten som trängt igenom taktäckning av profilerad plåt eller överläggsplattor

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

Till toppen av sidan