Fotrännor av plåt i skivformat utan stomme vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fotränna:

  ränna på taket ovanför takfoten

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och JT-.4512/2

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan