Fotplåtar med anslutning till gesimsränna vid taktäckning av profilerade överläggsplattor e d av metall

Begreppsbestämningar

  • gesimsränna:

    ränna som ligger utanför huskroppen och som vilar på gesims eller själv bildar gesims, se till exempel figur AMA JT-.24/1

Till toppen av sidan