Beslagning av förtillverkade takfönster vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

Begreppsbestämningar

  • sidobeslag:

    se till exempel figur AMA JT-.2711/1 och figur AMA JT-.2711/2

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan