Fotplåtar med anslutning till hängränna vid taktäckning av tätskiktsmatta

Begreppsbestämningar

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning Se till exempel figur AMA JT-.31/2

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan