Stosar till rör e d vid taktäckning av plan plåt

Begreppsbestämningar

  • stos:

    inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och JT-.2612/1

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • underlagstäckning:

    understa skiktet i en taktäckning med tätskiktsmatta (byggpapp) och som tillfälligt skyddar underlaget mot nederbörd

Till toppen av sidan