Vinkelrännor av plåt i bandformat vid falsat bandtäckt tak

Begreppsbestämningar

  • fotplåt:

    plåt på taksprång som är nedbockad i hängränna eller anbringas nedanför fotränna, se till exempel figur AMA JT-.31/1 och figur AMA JT-.31/2 Med fotplåt avses också plåt vid pelarfot.

  • vinkelränna:

    lutande ränndal mellan två takfall

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan