Fuktskyddsskikt av luftspaltbildande plastmatta på bjälklag e d

Begreppsbestämningar

  • fuktskydd:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • luftspaltbildande plastmatta:

    plastmatta som är uppbyggd på sådant sätt att en ångtrycksutjämnande spalt bildas mellan underlag och matta

Till toppen av sidan