Fuktskyddsskikt av luftspaltbildande plastmatta på hel grundplatta

Begreppsbestämningar

  • fuktskydd:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

  • luftspaltbildande plastmatta:

    plastmatta som är uppbyggd på sådant sätt att en ångtrycksutjämnande spalt bildas mellan underlag och matta

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan