Fuktskyddsskikt av tätskiktsmatta e d för innervägg

Begreppsbestämningar

  • innervägg:

    vägg som delar upp den inre volymen i ett hus

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan