Ventilationshuvar till vattentätt skikt av duk i ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

  • ytterbjälklag:

    bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan