Stosar till vattentätt skikt av duk i ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • stos:

  inklädsel av rörgenomföring för att förhindra läckage, se till exempel figur AMA JT-.261/1 och JT-.2612/1

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan