TY typ 4521

Begreppsbestämningar

  • helklistring:

    klistring så att vidhäftning mot underlaget erhålls över hela ytan

  • strängklistring:

    klistring så att vidhäftning mot underlaget erhålls till 40–50 procent av hela ytan

Till toppen av sidan