Diverse detaljutföranden av TT typ 4421 av plastduk i ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan