Diverse detaljutföranden av TT typ 4411 av gummiduk i ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • ytterbjälklag:

    bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan