Diverse detaljutföranden av vattentätt skikt av gummiduk i bjälklag inomhus

Begreppsbestämningar

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

Till toppen av sidan