Kompletteringar i vattentätt skikt av asfaltmastix vid genomföringar

Begreppsbestämningar

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

Till toppen av sidan