Anslutningar av TI typ 231 till fläns

Begreppsbestämningar

  • asfaltmassa:

    material bestående av bitumen och stenmaterial

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

  • fläns:

    del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också liv i exempelvis I-profiler av stål.

Till toppen av sidan