Anslutningar av TY typ 1513 till hängskiva

Begreppsbestämningar

  • regel:

    virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

  • hängskiva:

    längsgående plåt för anslutning till tak och murkrön Se till exempel figur AMA JT-.374/1.

Till toppen av sidan