Anslutningar av TT typ 1412 till fläns

Begreppsbestämningar

  • fläns:

    del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också liv i exempelvis I-profiler av stål.

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan